bộ-bàn-ăn-gỗ-gụ-9-món 01
bộ-bàn-ăn-gỗ-gụ-9-món 01
bộ-bàn-ăn-gỗ-gụ-9-món 02
bộ-bàn-ăn-gỗ-gụ-9-món 03
bộ-bàn-ăn-gỗ-gụ-9-món 04
bộ-bàn-ăn-gỗ-gụ-9-món 05
bộ-bàn-ăn-gỗ-gụ-9-món 06

Bộ Bàn Ăn Gỗ Gụ 9 Món

+ 1 BÀN :Dài 180cm x rộng 80cm x cao 75cm

+ 8 GHẾ : cao 103 x rộng mặt  45cm x 42cm

So sánh

Call: 0967.154.666