bộ-bàn-ghế-trường-gỗ-gụ-chạm-tich
z857864212805_fd268f99c183318ecf17f40df04748ac
z857864245180_640d04f6f8bd3505a844d7a7fe882ea4
z857864270384_ad691c1f603c4580c54d6b115f2ccdb3
z857864305498_dfac1669c4d4e44499a0083804df4915
z857864338452_91cc518c9a6e4c4b1f2955ae34af8ad6
z857864381042_993ed5c00c782113cc7612ba77110c11

Bộ Bàn Ghế Gỗ Gụ Chạm Tích Tam Quốc

Kích thước:
+ Gồm : 2 ghế dài : 201cm x rộng 55cm x cao 91 cm
+ Bàn : dài 117cm x rộng 55cm x cao 80cm

bộ-bàn-ghế-trường-gỗ-gụ-chạm-tich
trường-tích

So sánh

Call: 0967.154.666