bộ-câu-đối-cuốn-thư-mini 01
bộ-câu-đối-cuốn-thư-mini 01
bộ-câu-đối-cuốn-thư-mini 03
bộ-câu-đối-cuốn-thư 02
câu-đối-cuốn-thư-mini 04
bộ-cuốn-thư-câu-đối-mini-05
câu-đối-cuốn-thư-mini 05

Bộ Cuốn Thư Câu Đối Mini Cẩn Ốc Xà Cừ

– Kích thước: cuốn thư: Dài 1m07 cm  : Rộng: 60 cm ,  dày 3cm

  Câu đối : dài 1m30m , rộng 20cm

bộ-câu-đối-cuốn-thư-mini 01
bộ cuốn thư câu đối , mini cẩn ốc xà cừ dùng cho phòng khách thêm sang trọng

 

So sánh

Call: 0967.154.666