bộ-tranh-tứ-quý-cẩn-tích-sỹ-nông-công-thương 01
bộ-tranh-tứ-quý-cẩn-tích-sỹ-nông-công-thương 01
bộ-tranh-tứ-quý-cẩn-tích-sỹ-nông-công-thương 02
bộ-tranh-tứ-quý-cẩn-tích-sỹ-nông-công-thương 03
bộ-tranh-tứ-quý-cẩn-tích-sỹ-nông-công-thương 04
bộ-tranh-tứ-quý-cẩn-tích-sỹ-nông-công-thương 05
bộ-tranh-tứ-quý-cẩn-tích-sỹ-nông-công-thương 07

Bộ Tranh Tứ Quý Cẩn Tích Sỹ Nông Công Thương

Kt : dài 92cm , rộng 23cm , dày 3cm
Chất liệu : gỗ gụ

bộ-tranh-tứ-quý-cẩn-tích-sỹ-nông-công-thương 01
bộ tranh tứ quý được cẩn ốc trên nèn gỗ cũ
So sánh

Call: 0967.154.666