bộ-bàn-ghế-móc-cổ-đồ-cỡ-đại 01
bộ-bàn-ghế-móc-cổ-đồ-cỡ-đại 01
bộ-bàn-ghế-móc-cổ-đồ-cỡ-đại 02
bộ-bàn-ghế-móc-cổ-đồ-cỡ-đại 03
bộ-bàn-ghế-móc-cổ-đồ-cỡ-đại 04
bộ-bàn-ghế-móc-cổ-đồ-cỡ-đại 05
bộ-bàn-ghế-móc-cổ-đồ-cỡ-đại 07

Bộ Trường Kỷ Chạm Móc Cổ Đồ Cỡ Đại

Bộ trường kỷ gồm 3 món: 2 ghế dài + 1 bàn lớn.

Kích thước: Ghế : Rộng : 70 cm x Dài 200 cm x Cao 120 cm.

Bàn: Rộng 81 cm x Cao 80 cm x Daaif 155 cm

bộ-bàn-ghế-móc-cổ-đồ-cỡ-đại 01

So sánh

Call: 0967.154.666