bộ-trường-kỷ-chạm-tích-văn-vương-cầu-hiền
bộ-trường-kỷ-chạm-tích-văn-vương-cầu-hiền 08
bộ-trường-kỷ-chạm-tích-văn-vương-cầu-hiền 07
bộ-trường-kỷ-chạm-tích-văn-vương-cầu-hiền 06
bộ-trường-kỷ-chạm-tích-văn-vương-cầu-hiền 05
bộ-trường-kỷ-chạm-tích-văn-vương-cầu-hiền 03

Bộ Trường Kỷ Chạm Tích Văn Vương Cầu Hiền

Kích thước:
+ Gồm : 2 ghế dài : 201cm x rộng 55cm x cao 91 cm
+ Bàn : dài 117cm x rộng 55cm x cao 80cm

So sánh

Call: 0967.154.666