đai-tự-cẩn-ốc
z857696697949_4dee9c70793fe8f2e30b4292ca874da7
z857696802046_a54233200fbff06a66cce89600dd1803
z857696836266_09a64df485b2775f5527ba08e3266cbd
z857696892981_ef76d70cf8591c289ae729489f615685
z857696936773_19f3cff6089714174bf15be2ac18b9d6

Đại Tự Đức Lưu Quang – Hàng Đẹp-Giá Tốt

– Kích thước: Đại Tự: Dài 127 cm  : Rộng: 62 cm ,  dày 4cm

So sánh

Call: 0967.154.666