giường-tam-sơn-cẩn-ốc 01
z857836886629_c12b412d83f39489ebcb9c5ef52168e8
z857836909443_6c8ffb2cf31a900db6949bb0690dda6a
z857836917339_d237a7c843e42e5316fe1409d58e1f9e
z857837494300_61687a273b89f2ee5fd359ec50e54c3a

Giường Tam Sơn Cẩn Ốc Xà Cừ

Chất liệu : Gỗ gụ

Kt : 1m75cm x 2m15cm

So sánh

Call: 0967.154.666