Hán gian thờ gỗ gụ
C9B11C4B-186C-435B-950B-BA6A98683AB3
CFD9AEA4-5BFB-4789-96BB-54473CA310FB
04E6E767-4325-4867-AC95-47602E0A88AF
5DBC86C3-1139-4753-8E85-3133714863EE

Hán gian thờ chạm ngũ phúc

Kt : dài 197cm , cao 117cm , rộng 97cm

So sánh

Call: 0967.154.666