B9541B53-5A9A-446D-83B4-AF0AE3811EA0
507570A3-C6C7-4FA4-89B2-497C201BB8F0
Sập ngũ phúc chạm kim tiền
B7C1ACC6-D6B8-4A00-91CD-9223959F7C2D
5AE0E00E-9902-44B8-873B-72C9220E510F
72FE1338-A84E-4BE3-BC20-7B17BCC5476F
05D30F87-1D7C-4E13-9AEA-57BA6F7F1BE0
FA1437AC-DF2B-4FBA-AF51-A05DE71286EA

Sập gỗ gụ chạm ngũ phúc ngậm kim tiền

Kích thước : 1m60cm x 2m00cm

So sánh

Call: 0967.154.666