sập-gỗ-gụ-chạm-thập-điểu-quần-mai 01
sập-gỗ-gụ-chạm-thập-điểu-quần-mai 01
sập-gỗ-gụ-chạm-thập-điểu-quần-mai 02
sập-gỗ-gụ-chạm-thập-điểu-quần-mai 04
sập-gỗ-gụ-chạm-thập-điểu-quần-mai 03
sập-gỗ-gụ-chạm-thập-điểu-quần-mai 06
sập-gỗ-gụ-chạm-thập-điểu-quần-mai 05

Sập Gỗ Gụ Chạm Thập Điểu Quần Mai

Sập có kích thước: Mặt Sập :Rộng 180 cm x Dài 220 cm ( Bệ sập dày 8 cm)

Tổng thể : Rộng 193 cm x Dài 232 cm x Cao 63 cm

Và kích thước : 1m6 x 2m

So sánh

Call: 0967.154.666